Radni powiatu zarobili od 5.935,34 zł do – 19.077,72 zł brutto Starosta Braniewski – Leszek Dziąg 166.802,79 zł. brutto 2016 roku

 • 15.08.2017, 02:13 (aktualizacja 15.08.2017 02:44)
 • redakcja onLiveTV.pl
Radni powiatu zarobili od 5.935,34 zł do – 19.077,72 zł brutto Starosta Braniewski – Leszek Dziąg 166.802,79 zł. brutto 2016 roku redakcja onLiveTV.pl

Oświadczenia majątkowe samorządowców, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych powiatu braniewskiego. Publikujemy roczne dochody brutto za rok 2016 z tytułu wynagrodzenia za pracę samorządowców, jednostek podległych  oraz diet (w przypadku radnych), które się ukazały na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej starostwa powiatu braniewskiego.  

Oświadczenia majątkowe samorządowców, kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych powiatu braniewskiego. są dostępne w Internecie na stronie biuletynu informacji publicznej starostwa powiatu braniewskiego. Można z nich dowiedzieć się, ile samorządowcy, kierownicy i dyrektorzy jednostek podległych oraz radni powiatu braniewskiego  mają oszczędności.

Przepisy art.24h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) – dalej u. s. g., art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) – dalej u. s. p., oraz art. 27c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst  jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) – dalej u. s. w., nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez osoby w nich wymienione.

Obowiązek składania oświadczeń o stanie majątku oraz podmioty zobowiązane do składania oświadczeń mają m.in.:    

 • radni,
 • wójt oraz jego zastępcy,
 • sekretarze gmin,
 • kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych (jednakże z wyłączeniem ich zastępców),
 • osoby zarządzające gminą osobą prawną (tzn. pełniące funkcję jednoosobowego zarządu gminnej osoby prawnej),
 • członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną (chodzi tutaj o każdą osobę wchodzącą w skład kolegialnego zarządu takiej osoby, niezależnie od funkcji pełniącej przez nią w zarządzie).

Radni powiatu składają pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania, natomiast członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawna oraz osobą wydającą decyzje administracyjne w imieniu starosty, składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudniania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radni są zobowiązani dołączyć informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez:

 • radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia w roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji;
 •  przez pozostałe osoby – co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

Poniżej publikujemy roczne dochody brutto za rok 2016 z tytułu wynagrodzenia za pracę samorządowców, jednostek podległych Starostwu Powiatowego w Braniewie.  

Zarząd Powiatu Braniewskiego

 •  Starosta braniewski Leszek Dziąg.  Jak wynika z  oświadczenia majątkowego, przewodniczący zarządu powiatu za pracę w samorządzie w 2016 roku otrzymał wynagrodzenia 166.802,79 zł.
 • Artur Mieczaniec – wicestarosta - z tytułu pełnienia funkcji wicestarosty zarobił -123.979,95 zł
 • Mirosław Kudliński – etatowy członek zarządu - roczne wynagrodzenie w 2016 roku – 109.730,40 zł
 • Mateusz Sobieszczuk – członek zarządu w oświadczeniu  wpisał kwotę- 20 349,60 zł.
 • Władysław Hruszka – członek zarządu – w ubiegłym roku z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu powiatu zarobił - 20.565,95 zł

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Braniewie

 • Grażyna Michalec - skarbnik powiatu - 112.200,12 zł
 • Paweł Fedorczyk - sekretarz powiatu - 139.176,81 zł

Dyrektorzy spółek, kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Braniewskiego

 • ​Jan Godowski – prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie – dochód ze stosunku pracy 139.995,35 zł
 • Wojciech Skiba – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie – w oświadczeniu majątkowy dyrektor wpisał zsumowany dochód swój oraz swojej małżonki, który w ubiegłym roku wyniósł łącznie 192,486,00 zł
 • Jerzy Welke – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie – 70.966,49
 • Małgorzata Dunajska - kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 62.961,48 zł
 • Anna Kich – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej - 76.741,32 zł
 • Mieczysław Domińczak – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Braniewie – 78.694,00 zł
 • Joanna Lewandowska – dyrektor Powiatowego Domu Dziecka we Fromborku – 65.961,87 zł
 • Jolanta Szczepanowicz – dyrektor Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie – dochód zsumowany z małżonkiem 164.212,93 zł
 • Dorota Wiśniewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Braniewie – 116.509,60 zł
 • Piotr Danielewicz – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie – 93.163,02 zł
 • Jolanta Ryczaj – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Braniewie – 75.719,30 zł
 • Joanna Sokół – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie – 69.612,61 zł

Radni Powiatu Braniewskiego

 • Zbigniew Brewczak – radny – 19.077,72 zł
 • Kazimierz Gursztyn – radny –  cyt. z oświadczenia majątkowego: „Dieta radnego powiatu PIT z Urzędu Powiatu w załączeniu”
 • Krzysztof Kądziołka – radny - 9.666,06 zł
 • Krzysztof Kowalski – radny - 19.077,72 zł
 • Leszek Kłębucki – przewodniczący rady powiatu – 20.349,60 zł
 • Włodzimierz Kunc – radny – 5.935,34 zł
 • Katarzyna Maciejewska – radna – 10.174,80 zł
 • Monika Modzelewska-Kozioł – radna – 10.174,80 zł
 • Kamil Myszka – wiceprzewodniczący rady powiatu – 19.077,72 zł
 • Bogdan Pochodaj – wiceprzewodniczący rady powiatu - 19.077,72 zł
 • Michał Sydor – radny – 15.590,74 zł
 • Małgorzata Wojtas – radna – 19.068,00 zł

Wszystkie oświadczenia majątkowe dostępne są na http://bip.powiat-braniewo.pl

redakcja onLiveTV.pl
Podziel się:
Oceń:
 • TAGI:

Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe